• 1
  • 2
  • 3
  • 4

نکات مهم در نوشتن مقالات علمی آکادمیک

saeed javizadeh 29

نوشتن مقاله برای نشریات علمی معتبر، با نوشتن مقاله برای ژورنال های معمولی فارسی و غیر فارسی زبان تفاوت های بسیاری دارد. دانشجو برای انجام این کار، می بایست از سال اول تحصیلی در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد: با اصول تحقیق کیفی(qualitative research methodologies) آشنا شود. با اصول تحقیق کمی (quantitative research methodologies)  آشنا شود. با انواع پرسش نامه  (open/close ended questionnaire) و شیوه علمی آن آشنا شود…..

راھنمای تھیه لیست نویسندگان، ترتیب و افیلیشن نویسندگان برای مجلات علمی

saeed javizadeh 23

«حتما قبل از تنظیم افیلیشنھا و مشخصات نویسنده مسئول از فورمت روتین دانشگاه خودتان اطلاع حاصل کنید» . این مقاله به روش تھیه لیست نویسندگان به زبان انگلیسی و برای مجلات انگلیسی زبان خواھد پرداخت. فرض کنیم نویسندگان مقاله بترتیب شامل چھار نویسنده زیر باشند:

اهمیت مقاله علمی برای متقاضیان تحصیل در خارج از کشور

saeed javizadeh 19

افرادی که خواهان تحصیل در خارج از کشور هستند،‌ می بایست بر اساس رشته ای که اپلای می کنند، رزومه قوی و رقابتی در فرآیند پذیرش ارائه کنند. این رزومه می بایست توان مندی علمی و تجربی شما را برای دانشگاه مقصد معرفی کرده و صلاحیت علمی شما برای تحصیل احراز شود. یکی از روش های احراز صلاحیت متقاضیان تحصیل در دانشگاه ها،‌ بررسی کار های تحقیقاتی و علمی مرتبط و غیر مرتبط رسمی آنان به شمار می رود.

راھنمای تھیه لیست نویسندگان، ترتیب و افیلیشن نویسندگان برای مجلات علمی(2)

saeed javizadeh 26

4. نکات مھم در انتخاب عناوین علمی برای نگارش افیلیشن: در این بخش به برخی از نکات قابل توجه درزمینه تھیه افیلیشن نویسندگان اشاره خواھیم کرد. نکته اول: درصورتی که نویسنده چھارم دانشجوی پی اچ دی باشد که ھنوز امتحان جامع خود را نگذرانده است……

نکات بسیار مھم در آماده سازی مقالات علمی فارسی, قبل از ترجمه به انگلیسی(4)

saeed javizadeh 39

نکته شماره شش. تاریخ ھای شمسی و میلادی: از آنجایی که درعمده مقالات انگلیسی از تاریخ ھای میلادی استفاده می شود, بنابراین درجایی که شما یک پژوھشی انجام داده اید و مثلا در سال 1390 ھجری در تھران انجام شده است, نباید در عنوان مقاله یا درداخل متن مقاله تان به این سال ھجری اشاره کنید مگر آنکه نوع پژوھش شما از نوعی باشد (معمولا پژوھشھا ومقالات مربوط به علم ادبیات فارسی و تاریخ ایران و مشابھم) که لازم باشد حتما تاریخ را به سال ھجری شمسی درداخل مقاله تان ارائه کرده باشید.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق- کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@gmail.com