پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘کتاب آمار فضایی’

کتاب آمار فضایی

photo_2018-04-15_13-20-53-388x550

saeed javizadeh 14

کتاب آمار فضایی کتاب آمار فضایی سپاس، خداوند بزرگ که توفیق نگارش ۱۵ جلد در رابطه با آمار فضایی نصیب ما گرداند. این جلدها به عنوان منبع جامع و کاملی برای فراگیری آمار فضایی و تفسیر و تحلیل داده­های مکانی و همچنین به عنوان یک مرجع برای حرفه­های متعدد مرتبط با اطلاعات مکانی – فضایی و تحلیل آن­ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

میانگین وزنی در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 183

در مواردي که ارزش يا اهميت همه مقادير در محاسبه ميانگين يکسان نيست از ميانگين­گيري وزني استفاده مي­شود. به عنوان مثال میزان بارش در مناطق مختلف تحت تأثیر مساحت آن مناطق است و جهت محاسبه ميانگـين بارش کل منـطقه لازم است ميـانگين­گيـري وزني انـجام داد. براي محاسبه ميانگين وزني از رابطه زير استفاده مي­شود:………..

ناحیه¬ی بحرانی در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 133

آماره­ای برای آزمون فرض   به کار می­رود. در یک آزمون سطح زیر منحنی چگالی احتمال به دو ناحیه ­قبول و رد تقسیم می­شود. ناحیه ­ی رد، ناحیه ­ای است که  رد می­شود. این بدان معنی است که اگر مقدار آماره آزمون در این ناحیه بیفتد،   رد می­شود. ناحیه­ ی رد، ناحیه­ ی بحرانی خوانده می­شود (پارسیان، 1385). به علاوه سطح ناحیه­ ی بحرانی مساوی سطح معنی­داری بودن   است. ناحیه­ ی بحرانی همیشه در انتهای منحنی توزیع واقع است و ممکن است بسته به فرض مخالف در هر دو انتها و در یک انتهای توزیع واقع گردد…………

شاخص¬هاي پراکندگي در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 167

شاخص¬هاي مرکزي تمایل داده¬ها به نقطه مرکزي را به خوبي نشان مي¬دهند اما قادر به ارائه اطلاعات کافی از تغییرپذیری، تنوع و چگونگی توزیع مقادیر در اطراف اين نقطه نمي¬باشند. بنابراين در بيشتر موارد آماره¬هاي مزبور جوابگوی نیاز پژوهشگر به شناخت واقعیت¬های طبیعی نيستند و لازم است مشاهدات براساس شدت نوسان حول یک نقطه مرکزي مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. در نهايت اين¬که بررسي آماره¬هاي پراکندگی در کنار آماره¬هاي مرکزی اطلاعات مناسبی از مجموعه داده¬های آماري را در اختيار قرار مي¬دهد. در مقايسه شاخص¬هاي مرکزي و پراکندگي مي¬توان برای نمونه دمای دو ایستگاه فرضی الف و ب طی 6 ماه سال را به صورت زیر در نظر گرفت:……..

آشنایی با برخی از شاخص¬های آمار توصیفی در آمار کلاسیک _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 108

به منظور درک بهتر آمار فضایی، لازم است با برخی از مهمترین شاخص­های مرکزی و پراکندگی( میانگین، میانه، واریانس، …) و همچنین نمره استاندارد و همبستگی آشنا گردید………..

آزمون فرض آماری در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 131

اساس آزمون فرضیه بر تشخیص صحت یا عدم صحت یک اظهارنظر یا ادعا پیرامون یکی از ویژگی­های جمعیت مورد مطالعه می­باشد (ویلکاکس[1]، 2005). به عبارت دیگر، مسئله اصلی در آزمون فرضیه، آن است که اظهار نظر بیان شده درباره جمعیت، پذیرفتنی است یا باید رد شود. در واقع در اینجا باید تفاوت میان فرضیه و نظریه نیز روشن شود، هر ادعایی در خصوص یک پدیده که تاکنون خلاف آن اثبات نشده است، را نظریه گویند. بنابراین در مقابل نظریه، بخصوص در علم آمار مفهوم فرضیه مطرح است. هر گونه ادعایی در مورد یک پارامتر در یک جامعه آماری که درستی یا نادرستی آن در ابتدا برای طراح فرضیه روشن نیست، یک فرضیه نامند. به طور مثال، کارشناس اداره بهداشت شهرستان اهواز ادعا می­کند که آب شرب مردم اهواز اسیدی است، که این یک ادعا است و بایستی جهت درستی یا نادرستی آن آزمایش­های انجام گیرد. پس هر ادعایی که در مورد پارامتر یا پارامترهای جامعه بیان می­شود را فرضیه گویند و درستی و نادرستی فرضیه قبل از هر آزمایش قطعی نیست. چون علم آمار با آزمایش­های غیر قطعی سر و کار دارد، پس همواره آزمون فرضیه­ها با یک مقدار خطا همراه هستند………. [1] Wilcox

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com