پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘سعیدجوی زاده’

مهمترین شاخص های علم سنجی

کتاب اصول نگارش مقالات علمی

saeed javizadeh 161

تعداد مقالات، اختراعات: تعداد مقالات علمی‌معتبر و اختراعات ثبت شده از جمله اولين مؤلفه‌های اساسی علم سنجی می‌باشند و می‌توانند مبنای مقايسه‌ بين مراکز مختلف علمی ‌و کشورها قرار گيرند. بديهی است که این مولفه‌ها نمی‌توانند به تنهايی قابليت‌ها و توانايی‌های علمی ‌يک محقق و يا يک کشور را نشان دهند. ميزان تاثيرپذيری يک اثر يا يک مجله مورد توجه قرار گیرد. شاخص تاثيرگذاری يک مجله: شاخصی است که تاثيرگذاری مجلات را بر اساس نسبت بین استنادهای در یافتی به مقالات انتشار یافته در طول یک دوره زمانی معمولا یک دوره دوساله تعیین می‌نماید. بديهی است که هر اثری که در مجله ای با IF بيشتر انتشار يابد به طور متوسط دارای کيفيت علمی ‌بالاتری است.  این شاخص مشهورترين شاخص تحليل استنادي است كه در سال 1955 توسط گارفيلد پيشنهاد شد، و شاخصي كاملاً‌ كمي است.  ایمپکت فاکتور مجلات هر ساله برای مجلاتی که در لیست مجلات تامسون رویترز قرار دارند تعیین می‌شود. در پایان هر سال، مجله‌های تحت پوشش فهرست نویسی ISI که در فهرست وبگاه علم(Web Of Science= WOS)  قرار گرفته‌اند، ارزیابی می‌شوند. این موسسه هر سال در ماه ژوئن (ماه 6 میلادی) ایمپکت فاکتورهای مجلات در سال قبل را در گزارشات ارجاع مجله یا (Journal Citation Reports,JCR)، منتشر می‌کند…..   برگرفته از کتاب اصول نگارش مقالات علمی اموزش اصول نگارش مقالات علمی(ویژه تمامی رشته ها) نویسندگان: دکتر زهرا حجازی زاده، سعید جوی زاده، الهام شمس آبادی، دکتر مرضیه موغلی انتشارات: همارا سال انتشار: 1395 تلفن : 09382252774-07132341477 آدرس: شیراز-خیابان برق، کوچه 1

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق- کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@gmail.com