پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘روش شناسی’

روش‌های علمی، مقاله‌های علمی و نگارش علمی غیر تخصصی

کتاب اصول نگارش مقالات علمی

saeed javizadeh 41

علم، همه چیز در مورد دست یابی به دانش است. به عنوان انسان، همگی ما مجاز به داشتن عقاید شخصی‌مان در مورد یک موضوع هستیم، اما مجاز به داشتن حقیقت‌هایمان نیستیم. یک حقیقت همان طور که آن را می‌شناسیم تبدیل به واقعیت می‌شود، و از طریق روش‌های علمی است که حقیقت را در می‌یابیم. یک محقق یک فرضیه‌ی صفر را در مورد چگونگی نتیجه بخش بودن (عملی بودن) یک چیز بر اساس مشاهدات و وضعیت دانش موجود ایجاد خواهد کرد، و سپس یک آزمایش را انجام می‌دهد، داده‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کند و فرضیه‌ی صفر را رد می‌کند. محققی که شکاک است فرضیه‌ی صفر را نمی‌پذیر اما بر اساس تحلیل داده‌ها، یا آن را رد می‌کند و یا نمی‌تواند آن را رد کند. همان طور که آزمایشات در طول زمان تکرار می‌شوند و زمان بیشتری برای رد نکردن فرضیه‌ی صفر لازم است، این فرضیه تبدیل به نظریه‌ای می‌شود در مورد اینکه چگونه با شناخت بهتر چیزها، این چیزها نتیجه بخش و حقیقی می‌شوند. سپس محقق این نتایج و تفسیر را به عنوان یک مقاله می‌نویسد و آن را به یک ژورنال علمی تحویل می‌دهد. آنها طرح آزمایشی، روش شناسی، جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل آماری، نتیجه‌های به دست آمده و غیره را بررسی می‌کنند. در ژورنال‌های علمی داوری شده است که “اصل حقیقت همان طور که آن را می‌شناسیم” برای مردم به وجود می‌آید. این سیستم نمی‌تواند کامل باشد، اما انسان‌ها نمی‌توانند با یک سیستم بهتر برای توصیف هر پدیده دست یابند و اصل حقیقت را برای شرح آن ایجاد کنند. علم را می‌توان از طرق مختلف در اختیار خوانندگان قرار داد. مرسوم‌ترین روش برای مبادله‌ی نتایج تحقیقی جدید با محققان همکار که توسط جامعه‌ی علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد، مقاله‌ای در یک ژورنال علمی است. همان طور که قبلا بیان شد، نتایج تحقیق علمی را نیز باید برای برآورده کردن استانداردهای پاسخگوئی در رابطه با استفاده از بودجه‌های عمومی در اختیار مردم گذاشت. علاوه بر این، ژورنالیست‌های روزنامه، میزبان‌های میزگردهای تلویزیونی، رهبران سیاسی، دیگر رهبران جامعه و غیره که با نفوذ هستند باید از نتایج تحقیقات علمی و پیامدهای آنها مطلع شوند. “نگارش علمی غیرتخصصی” به نوشتن برای غیر متخصصان با استفاده از زبانی اشاره دارد که توسط خوانندگانی که در اصل متخصص نیستند به آسانی قابل فهم است. هر دو نوع نگارش (مقاله‌های علمی و مقاله‌های علمی غیر تخصصی) باید به اصطلاح ABC ارتباط (صحت، اختصار و وضوح) را برآورده کند. چون این مقاله‌ها مورد هدف خوانندگان مختلفی هستند، سبک و فورمت سازمانی (زبان) مختلفی دارند. اگرچه مقاله‌های علمی، دانش و اطلاعات جدیدی که توسط روش‌های بررسی دقیق و قابل قبول ایجاد شده‌اند و از سوی متخصصان (منتقدان) با صلاحیت و مستقل برای چاپ تائید شده‌اند را ارائه می‌دهند، اما مقاله‌های علمی غیر تخصصی دانش و اطلاعاتی را ارائه می‌دهند که در مقاله‌های علمی برای درک و فهم عموم گنجانده می‌شوند تا علاقه‌ی آنها بیدار کنند و به خواننده پیشرفت‌های جدید را آموزش دهند. از جداول و شکل‌ها معمولا برای نشان دادن اطلاعات جدید در مقاله‌های علمی استفاده می‌شود، در حالیکه از مثال‌ها و نمونه‌ها اغلب در مقاله‌های علمی عمومی برای آسان سازی خواندن و فهمیدن استفاده می‌شود. اعتبار اطلاعات ارائه شده یک ویژگی مهم در هر دو نوع نگارش است. توجه و تمرکز اصلی بخش‌های بعدی این کتاب، شرح دادن چگونگی سازمان دهی مقاله‌های تحقیقاتی برای برآوردن نیازها و ضوابط مقاله‌های علمی است. برگرفته ازکتاب اصول نگارش مقالات علمی نویسندگان:زهراحجازی،سعیدجوی زاده،الهام شمس ابادی،مرضیه موغلی

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com