پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘آموزش مقاله نویسی’

مقدمه در مقالات علمی

saeed javizadeh 10

مقدمه یکی از بخش هایی است که مبنای تصمیم گیری داوران برای پذیرش مقاله قرار می گیرد و می تواند به زمان حال یا گذشته نوشته شود. مقاله شامل سه قسمت مرور مقالات، سوالات یا فرضیه تحقیق و هدف تحقیق می باشد. مقدمه باید طوری باشد که خوانندگان را با موضوع مقاله آشنا کند و شامل مطالب مهم باشد. علاوه بر این مقدمه باید میزان تسلط نویسندگان بر موضوع تحقیق و درستی سوال یا فرضیه تحقیق را به داوران و خوانندگان اثبات نماید.

رفرنس دھی به کتاب

saeed javizadeh 10

درمورد کتب ھم مشابه مقالات مجلات عمل می شود. یعنی اینکه درمورد نام نویسندگان و تعداد نویسندگان عینا به ھمان روش فوق عمل می شود. درصورتی ھم که نویسنده کتاب بجای افراد یک سازمان باشد عینا مشابه مجله نام آن سازمان را بعنوان نویسنده کتاب می آوریم.

آشنايي با مفهوم سرقت علمی- ادبی (Plagiarism)

کتاب اصول نگارش مقالات علمی

saeed javizadeh 119

سرقت علمی- ادبی استفاده از ايده‌ها و عبارات ديگران، به عنوان ايده و عبارات خويش و در واقع نوعي دستبرد فکري يا ايده دزدی است. سرقت علمی- ادبی مي‌تواند شامل طيف وسيعي از دستبردهای آگاهانه تا کپي کردن اتفاقي مطالب دیگران باشد………  

راھنمای تھیه لیست نویسندگان، ترتیب و افیلیشن نویسندگان برای مجلات علمی(2)

saeed javizadeh 9

4. نکات مھم در انتخاب عناوین علمی برای نگارش افیلیشن: در این بخش به برخی از نکات قابل توجه درزمینه تھیه افیلیشن نویسندگان اشاره خواھیم کرد. نکته اول: درصورتی که نویسنده چھارم دانشجوی پی اچ دی باشد که ھنوز امتحان جامع خود را نگذرانده است……

عنوان جدول‌ها و زیرنویس شکل‌ها

کتاب اصول نگارش مقالات علمی

saeed javizadeh 94

هر جدول و شکل باید متکی به خود باشد یعنی خواننده باید بتواند بدون نیاز به خواندن متن، آن را بطور کامل بفهمد و درک کند. اگر از خواننده خواسته شود که “برای کسب جزئیات متن را بخواند”، احتمال اینکه مقاله را ترک کند وجود دارد. ……    

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com