پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘آموزش دوره جامع مقاله نویسی ISI’

انواع مقاله(علمی پژوهشی- مروری و…)

saeed javizadeh 35

مقاله علمی پژوهشی چنین مقاله ای برخاسته از پژوهشی نوین است که مؤلف خود انجام داده است. طرح اندیشه ای نو، بازپرسی از مسئله ای پیشین با رویکردی متفاوت ، یا نقد علمی پژوهشی که قبلاً صورت گرفته ولی بخش یا بخش هایی از آن جای تأمل دارد. در این نوع مقاله – خواه طرح مسئله ای نو باشد یا نگاهی متفاوت به مسئله ای پیشین – رعایت قواعد اخلاقی حکم می کند که دفاع از نوبودگی طرح یا نگرش ، در قیاس با آنچه قبلاً انجام شده با نهایت سعه صدر و حفظ حرمت اندیشه یا نگرش پیشینیان صورت گیرد.

اهمیت مقاله علمی برای متقاضیان تحصیل در خارج از کشور

saeed javizadeh 16

افرادی که خواهان تحصیل در خارج از کشور هستند،‌ می بایست بر اساس رشته ای که اپلای می کنند، رزومه قوی و رقابتی در فرآیند پذیرش ارائه کنند. این رزومه می بایست توان مندی علمی و تجربی شما را برای دانشگاه مقصد معرفی کرده و صلاحیت علمی شما برای تحصیل احراز شود. یکی از روش های احراز صلاحیت متقاضیان تحصیل در دانشگاه ها،‌ بررسی کار های تحقیقاتی و علمی مرتبط و غیر مرتبط رسمی آنان به شمار می رود.

راھنمای تھیه لیست نویسندگان، ترتیب و افیلیشن نویسندگان برای مجلات علمی(2)

saeed javizadeh 17

4. نکات مھم در انتخاب عناوین علمی برای نگارش افیلیشن: در این بخش به برخی از نکات قابل توجه درزمینه تھیه افیلیشن نویسندگان اشاره خواھیم کرد. نکته اول: درصورتی که نویسنده چھارم دانشجوی پی اچ دی باشد که ھنوز امتحان جامع خود را نگذرانده است……

مقدمه در مقالات علمی

saeed javizadeh 26

مقدمه یکی از بخش هایی است که مبنای تصمیم گیری داوران برای پذیرش مقاله قرار می گیرد و می تواند به زمان حال یا گذشته نوشته شود. مقاله شامل سه قسمت مرور مقالات، سوالات یا فرضیه تحقیق و هدف تحقیق می باشد. مقدمه باید طوری باشد که خوانندگان را با موضوع مقاله آشنا کند و شامل مطالب مهم باشد. علاوه بر این مقدمه باید میزان تسلط نویسندگان بر موضوع تحقیق و درستی سوال یا فرضیه تحقیق را به داوران و خوانندگان اثبات نماید.

راھنمای تھیه لیست نویسندگان، ترتیب و افیلیشن نویسندگان برای مجلات علمی

saeed javizadeh 19

«حتما قبل از تنظیم افیلیشنھا و مشخصات نویسنده مسئول از فورمت روتین دانشگاه خودتان اطلاع حاصل کنید» . این مقاله به روش تھیه لیست نویسندگان به زبان انگلیسی و برای مجلات انگلیسی زبان خواھد پرداخت. فرض کنیم نویسندگان مقاله بترتیب شامل چھار نویسنده زیر باشند:

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com