• 1
  • 2
  • 3
  • 4

کتاب تکنیک‌های آماری در مقالات ISI

photo_2018-04-15_13-20-47-388x550

saeed javizadeh 18

کتاب تکنیک‌های آماری در مقالات ISI موفقیت در انتشار مقاله‌های علمی و پژوهشی علاوه بر بهره مندی نویسنده آن از دانش تخصصی دربارۀ موضوع مورد مطالعه و تسلط بر مبانی نگارش، مستلزم آگاهی از قواعدی است

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com