• 1
  • 2
  • 3
  • 4

روش نقشه روبر در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 20

روش نقشه روبر برای ایجاد کارتوگرام جمعیت نواحی توسط توبلر ارائه شد. در این روش ابتدا نقشه به واحدهای هم اندازه منظم تقسیم ­بندی می­شود و سپس برای هر واحد تراکم جمعیت موجود در آن را محاسبه می­کنند. بر اساس مقدار تراکم به دست آمده برای هر واحد جهت جابجایی آن واحد مشخص می­شود. در این کارتوگرام هر نفر یک نقطه در داخل نقشه فرض می­شود. پس از مشخص شده تمام نقاط (نماینده افراد) در هر ناحیه از نقشه، نقشه دچار کشیدگی می­گردد به گونه­ ای که فاصله موجود بین هر دو نقطه از نقشه در تمام نواحی نقشه یکسان گردد. فرض کنید که  تابع محاسبه تراکم جمعیت در نقطه با مختصات  باشد. یک مستطیل کوچک با مختصات چهار گوشه………..

کارتوگرام¬های.درلینگ، دمیج، مستطیلی در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 19

کارتوگرام درلینگ به علت ایجاد آن توسط درلینگ به این نام معروف است. بر خلاف کارتوگرام­های پیوسته و غیر پیوسته در این کارتوگرام نه توپولوژی و مجاورت نواحی حفظ می­شود نه شکل و مرکز هندسی آن­ها. با استفاده از این کارتوگرام صرفاً نمایش ساده­ای از پدیده آماری در بستر مکانی ارائه می­شود. برای ایجاد این کارتوگرام شکل ناحیه دچار اعوجاج و یا کشیدگی نمی­گردد………..

کارتوگرام مساحت در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 21

کارتوگرام مساحت که گاهی به آن نقشه  یا نقشه  هم اطلاق می­شود، یک اغراق عمدی در مساحت نقشه برای نمایش برخی از ویژگی­های غیر جغرافیایی است. به عبارت دیگر کارتوگرام مساحت به نمایش توزیع جغرافیایی داده­ها با الصاق اندازه­ گیری­ها به مناطق نقشه و تغییر سایز مناطق متناسب با کمیت اندازه­گیری شده، می­پردازد. ابتدا از این کارتوگرام برای نمایش جمعیت در کشورها و نواحی استفاده می­شد، به این ترتیب که مساحت هر کشور یا ناحیه با توجه به جمعیت آن، دچار مقدار قابل توجهی اعوجاج شده ولی در کل موقعیت جغرافیایی نسبی و شکل نسبی نواحی تا حد امکان در نقشه حفظ می­شد…………

روش¬های ساخت کارتوگرام در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 19

مبحث کارتوگرام دارای بیشینیه طولانی در طول تاریخ می­باشد و تحقیقات کثیری در زمینه روش­های مختلف ساخت کارتوگرام انجام گرفته است. در ادامه به معرفی تعدادی از مهم­ترین روش­های موجود برای ایجاد کارتوگرام پیوسته پرداخته می­شود……….

کارتوگرام مساحت پیوسته و غیر پیوسته در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 19

کارتوگرام مساحت را می­توان در دو دسته کارتوگرام پیوسته و کارتوگرام ناپیوسته طبقه­بندی کرد. در کارتوگرام پیوسته نواحی مختلف نقشه در کنار هم و بدون ایجاد فاصله قرار می­گیرند. هدف استفاده از این کارتوگرام حفظ حداکثری روابط توپولوژیک و اتصالات بین مرزهای نواحی به همان صورت که در نقشه مرجع می­باشند، است. در حالی که در مقایسه با کارتوگرام غیر پیوسته شکل نواحی دستخوش اعوجاج قابل ملاحظه­ای می­گردد. حفظ توپولوژی و مجاورت پلیگون­های نواحی ایجاد کارتوگرام پیوسته را تا حدی با مشکل مواجه می­کند. کارتوگرام غیر پیوسته همانند نقشه­ای جغرافیایی است که همه قسمت­های آن از هم گسسته شده است. بر خلاف کارتوگرام پیوسته کارتوگرام غیر پیوسته سعی در حفظ شکل نواحی دارد و کمتر در زمینه حفظ اندازه و مجاورت نواحی با یکدیگر کاراست. نواحی مجاور هم ملزم به حفظ روابط توپولوژیک خود با یکدیگر نیستند. در واقع این کارتوگرام با قربانی کردن توپولوژی و مجاورت سعی در حفظ شکل اولیه مناطق دارد، بدین ترتیب که با آزاد کردن………..

کارتوگرام در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 19

کارتوگرام توسط رییس[1] معرفی و عمومیت یافت. وی کارتوگرام را ” نقشه­ های نموداری[2]” نامید. امروزه به آن­ها کارتوگرام، نقشه­های ارزش – سطح [3]و یا تصاویر انفورماتیک گفته می­شود. از نمای نزدیک­تر، تکنیک ترسیم نقشه  به کدگذاری داده­های تصویر شده بدون هیچ خلاصه­ سازی و کاهش جزئیات می­پردازد. در واقع هیچ اطلاعاتی در خلال ایجاد کارتوگرام و نمایش در آن از دست نخواهد رفت. کارتوگرام­ها راهی برای……….. [1] Raisz [2] Diagrammatic Maps [3] Value-by-area maps

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com