• 1
  • 2
  • 3
  • 4

تقدیر و تشکر (Acknowledgement)

کتاب اصول نگارش مقالات علمی

saeed javizadeh 50

معمولا در پایان مقالات علمی به نام افراد یا سازما نهایی که به نحوی در اجرای پژوهش گزارش شده نقش داشته‌اند، اشاره می‌شود. برای مثال، مؤسسه یا سازمانی که پشتیبان مالی پژوهش بوده، کسانی که در گردآوری یا تحلیل داده‌ها نقش داشته‌اند، افرادی که به پرسش نامه‌ها پاسخ داده یا در مصاحبۀ مربوط به آن پژوهش شرکت کرده‌اند……    

چگونگی ارائه نتایج یا یافته ها

کتاب اصول نگارش مقالات علمی

saeed javizadeh 51

انتخاب بهترین و رساترین روش برای ارائه نتایج ویافته ها گامی مهم در نگارش بخش نتایج مقالات علمی می باشد. نتایج و یافته ها باید بگونه ای ارائه شوند که در اولین نگاه قابل درک بوده، و جذاب و گیرا نیز به نظر آیند. نتایج می توانند هم بصورت متنی و هم بصورت متنی- نگاره ای طراحی شوند. ارائه نتایج بصورت متنی زمانی استفاده می شود…….    

محدوده و محدودیت ها

کتاب اصول نگارش مقالات علمی

saeed javizadeh 46

هر طرح تحقیقاتی از نظر جامعۀ مورد مطالعه و هدفی که دنبال می‌کند، دارای محدودۀ مشخصی است که از سوی پژوهشگر و به منظور انجام پذیرشدن طرح تدوین می‌شود. محدودۀ هر پژوهش توسط خود پژوهشگر تعیین شده و بر روند پژوهش اعمال می‌شود….  

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com