• 1
  • 2
  • 3
  • 4

کاربرد آمار فضایی در علوم کشاورزي _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 14

کشاورزي بر روي زمين انجام مي­شود و بيشتر پارامترهاي کشاورزي به نوعي مکان­محور محسوب شده و با استفاده از آمار فضايي مي­توان الگوهاي حاکم بر آن­ها را مشخص کرد. امروزه با تلفيق کشاورزي و جغرافيا رشته نوپايي با عنوان “جغرافياي کشاورزي” شکل گرفته است. اساس اين رشته انجام بررسي­هاي جغرافيايي بر روي پارامترهاي کشاورزي مي­باشد. جغرافياي کشاورزي به لحاظ موضوع مطالعه خود، يعني کشاورزي، ارتباطي متفاوت و مضاعف نسبت به ساير شاخه­هاي جغرافيا دارد. از اين رو جغرافياي کشاورزي همانند جغرافيا، به­طور کلي بايد رابطه عملي و عملياتي و تعيين­کننده­اي با محيط برقرار نمايد…….

کاربرد آمار فضایی در علوم محيطي _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 14

مجموعه علوم مرتبط با پديده­هاي طبيعي را مي­توان با اصطلاح علوم محيطي تعريف نمود. علومي از قبيل زمين­شناسي، جغرافيا، زيست­شناسي، هواشناسي، علوم­خاک و … زيرمجموعه­اي از علوم محيطي محسوب مي­شوند. مقولاتی از قبیل آلودگی آب، هوا، بارش، خشکسالی و … که همگي در قلمرو علوم محيطي قرار مي­گيرند، اثرات متفاوتی در زندگی بشر بر روی کره زمین از جمله اسکان، تولیدات کشاورزی و استفاده از انرژی داشته و با استفاده از آمار فضايي به راحتي مي­توان آن­ها را مدلسازي کرده و تغييرات مکاني آن­ها را مورد بررسي قرار داد. برای نمونه تغییرات اقلیمی را، که در طول چند سال اخیر به عنوان یکی از مهمترین موضوعات زیست محیطی در محافل مختلف مطرح گردیده است، مي­توان با آمار فضايي مورد بررسي قرار داد. برای نمونه هواشناسي و اقليم­شناسي در تقسيم­بندي علوم محيطي قرار مي­گيرند و با استفاده از آمار فضايي مي­توان به سوالات زير در اين زمينه پاسخ داد:………

کاربرد آمار فضایی در دارو¬سازی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 14

آمار شناس­ها با کمک داروسازان تمامي جوانب و پیامدهای داروهاي جدید را بررسی می­کنند. مقایسه تأثیر این دارو بر بیماران مناطق مختلف از مهمترين کارکردهاي آمار فضايي است (نورآيسا[1] و همکاران، 2013). با استفاده از آمار فضايي مي­توان به چنين پرسش­هايي در زمينه داروسازي پاسخ داد: – کدام داروخانه­ها در منطقه مورد بررسی بیشترین متقاضی دارو را دارند؟ – کدام داروخانه­ها دارای بیشترین داروی تاریخ مصرف گذشته هستند؟ – در بررسي وضعيت مکاني داروخانه­ها، داروهای تاریخ مصرف گذشته مربوط به کدام سری از داروها می­باشند؟ – در يک توزيع مکاني، بيشترين مصرف داروهای خارجی که معادل ايراني دارند مربوط به کدام مناطق است؟ – بیشترین داروی مصرفی در هر منطقه کدام است؟ آیا روند تولید دارو در منطقه يا کشور ثابت است؟……..   [1] Nur Aisah

کاربرد آمار فضایی در جرم¬شناسي ، حقوق و علوم قضايي _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 14

به نظر جرم­شناسان محيطي، يک جرم از چهار مولفه قانون، مجرم، هدف و مکان تشکيل شده است، که در اين ميان مولفه مکان در تحليل داده­هاي حاصل از اقلام جنايي، از اهميت بيشتري برخوردار است. بر اساس مکان رخداد اقلام جنايي، مي­توان در راستاي تحليل آن­ها گام برداشت و الگوهاي حاکم بر آن­ها را شناسايي نمود. اين امر در راستاي اجراي هر چه بهتر بخش مهمي از وظايف اصلي پليس از جمله استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي، پيشگيري از وضوع جرم، کشف جرايم و دلايل ارتکاب جرم……….

کاربرد آمار فضایی در دامداری و دامپزشکي _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 14

آمار شناس­های حوزه آمار فضايي که در بخش سلامت حیوانات کار می­کنند همراه با متخصصان شیمی، زيست­شناسي، علوم دام، علوم رايانه و تجارت، در جهت کشف و پیشرفت روش­هایی برای حفظ سلامت حیوانات، تولید غذای سالم و مطمئن با در نظر گرفتن پارامترهاي مکاني کوشش می­کنند (آويوا و پائول[1]، 2013). با استفاده از آمار فضايي مي­توان پراکنش مکاني و تغييرات فضايي بيماري­ها و انگل­هاي دام و طيور را مشخص کرده و الگوي حاکم بر آن­ها را مشخص کرد……….. [1] Aviva & Paul

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com