• 1
  • 2
  • 3
  • 4

چاردرخت نقطه‌ای در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 12

معمولاً برای مقایسه بین مجموعه‌ای از نقاط در صفحۀ دوبعدی بسیار بهینه (معمولاً از ) عمل می‌کند. در یک چاردرخت نقطه‌ای، گره‌ها مشابه گره‌های درخت دودویی هستند. با این تفاوت که در این‌جا هر گره به جای دو اشاره‌گر «راست» و «چپ» درخت دودویی، چهار اشاره‌گر دارد (به ازای هر زیرناحیه یک اشاره‌گر). همچنین کلید عناصر ذخیره‌شده به دو قسمت تقسیم می‌شود (نشاندهنده طول و عرض نقاط). با این توضیحات، در هر گره از درخت این اطلاعات وجود دارد: – چهار اشاره‌گر: به ترتیب چارک   ، چارک ، چارک  و چارک ؛ – نقطه: که شامل کلید و مقدار می‌شود.کلید: معمولاً با دو مختصه  و  نمایش………

روش چاردرخت در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 10

الگوريتم واريانس چاردرخت روشي سلسله مراتبي براي تقسيم­کردن منطقه مورد مطالعه به واحدهاي همگن مي­باشد. در اين روش ابتدا منطقه مورد مطالعه به چهار قسمت مساوي تقسيم مي­شود. در مرحله بعد، دوباره هر يک از نواحي ايجاد شده در مرحله قبل به چهار قسمت مساوي ديگر تقسيم مي­شوند. لازم به ذکر مي­باشد که از مرحله دوم به بعد، تقسيم­بندي چهارتايي فقط در قسمت ­هايي……..

روش مربع لاتين در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 13

اين روش توسعه­اي جديد در فناوري­هاي نمونه­برداري است که براي شبيه­سازي دقيق توزيع احتمال داده­هاي محيطي از طريق نمونه­برداري تعداد کمتر سعي و خطا در مقايسه با ساير روش­ها ابداع شده است. نکته کليدي در نمونه­برداري به روش مربع لاتين، دسته­بندي توزيع احتمال داده­هاي محيطي است. توزيع احتمال تجمعي داده­هاي محيطي از مقياس 0 تا 1 به فاصل مساوي تقسيم­بندي مي­شود. سپس از هر فاصله يا دسته توزيع احتمال تجمعي يک نمونه گرفته مي­شود. در اين روش از مقاديري در هر فاصله يک………..

چاردرخت ناحیه‌ای در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 8

این نوع چاردرخت، نمایشگر افرازی از یک صفحۀ دوبعدی است که در آن افراز، صفحۀ دوبعدی به چهار ناحیۀ برابر افراز شده و برخی ناحیه‌ها خود به چهار زیرناحیۀ برابر افراز شده‌اند و به همین ترتیب فرایند افراز می‌تواند ادامه پیدا کند. در چنین افرازی، هر گره، یا چهار فرزند دارد و یا فرزندی ندارد (برگ است). هر برگ از درخت مربوط به یکی از زیرناحیه‌های افراز است و اطلاعات آن زیرناحیه در آن برگ ذخیره می‌شود. چاردرخت ناحیه‌ای یک نوع ترای[1] است. می‌توان از یک چاردرخت ناحیه‌ای با ارتفاع  برای نمایش یک تصویر با ابعاد 2  پیکسل (که مقدار هر پیکسل ۰ یا ۱ است) استفاده کرد. ریشۀ درخت، نمایشگر کل تصویر است. هر ناحیه‌ای که مقدار همۀ پیکسل‌هایش با هم برابر نیست، به ۴ زیرناحیه تقسیم می‌شود. در نهایت هر برگ از درخت، مجموعه‌ای مربع‌شکل از تعدادی پیکسل را نشان می‌دهد که………….. [1] Tri

روش فازي کي مينز در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 13

خوشه ­بندي، يکي از شاخه­ هاي يادگيري بدون نظارت است و فرايند خودکاري است که طي آن، نمونه­ ها به دسته­هايي که اعضاي آن مشابه يکديگر هستند، تقسيم مي­شوند و به اين دسته ­ها، خوشه گفته مي­شود. الگوريتم کي­مينز يکي از روش­هاي خوشه­ بندي ساده و سريع محسوب مي­شود. اين الگوريتم با حرکت کردن بر روي مجموعه داده­هاي محيطي قصد دارد تا اين داده­ها را به  خوشه………..

روش¬های مختلف نمونه¬برداری فضایی دو بعدی در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 13

جزييات مربوط به موضوع نمونه­برداري فضايي را در نوشتارهاي ديکسون و ليچ[1] (1977) و همچنين دلمل[2] (2004) مي­توان جستجو کرد. در اينجا به نمونه­برداري فضايي دو بعدي پرداخته شده اما مفاهيم با نمونه­برداري يک بعدي (برش عرضي[3]) و سه بعدي (حجمي) مشابه مي­باشد………. [1] Dixon & Leach [2] Delmelle [3] Transect

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com