• 1
  • 2
  • 3
  • 4

توزیع t در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 42

در ابتدای قرن 20 شیمی­دان جوانی به نام ویلیام. اس. گاست به منظور کنترل کیفیت در یک کارخانه مشغول به کار شد. وی کار کنترل کیفیت محصولات این کارخانه را از طریق نمونه ­گیری و تجزیه و تحلیل نمونه­ های انتخاب شده­ی کوچک و با استفاده از روش­های سنتی آماری انجام می­داد و به زودی متوجه عدم کفایت منحنی طبیعی به عنوان یک الگوی احتمالی برای نمونه­های کوچک شد. اما به علت فقدان اطلاعات ریاضی کافی نتوانست الگوی جدیدی به وجود آورد. در واقع او متوجه شد توزیع نمونه­ های کوچک، تفاوت فاحشی با توزیع طبیعی دارد. بعدها به کمک یک استاد دانشگاه برای توزیع­ های دارای نمونه­ ی کوچک یک الگوی ریاضی صورت­ بندی کرد و نتایج کار خود را در سال 1908 با نام مستعار استودنت[1] منتشر ساخت. گاست، توزیع یا در حقیقت خانواده­ای از توزیع ها را توصیف کرد که با استفاده از آن­ها در شرایطی که جامعه ناشناخته است، فرضیه­ هایی درباره­ی نمونه، آزمون می­شود. این توزیع­ها به توزیع  یا  استودنت شناخته شده­ اند………. [1] Student

آشنایی با برخی توزیع¬های آماری و آزمون¬ها در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 41

به منظور درک بهتر آمار فضایی، لازم است با انواع توزیع­ ها و برخی از ویژگی­های آن آشنا گردید. همچنین در این پیوست با آزمون فرضیه، خطا، سطح معنی­داری آشنا خواهید شد……….

معنی داری آزمون در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 39

در آمار، یک نتیجه از نظر آماری معن ی­دار نامیده می­شود، اگر رخ دادن آن نتیجه به طور شانس و تصادفی نباشد. واژه معنی­داری توسط رونالد فیشر در بخش آزمون فرضیه در استنباط آماری ابداع شد. در مسائل آزمون فرضیه آماری و در گفتار روزمره تحلیلگران داده­های آماری، به فراوانی از این واژه استفاده می­شود، اما در واقع این واژه یک معنای بسیار مهم و مفید بودن را در نتایج تحلیل آمار نشان نمی­دهد. تحلیل گرانی که صرفاً بر نتایج معنی­ داری تمرکز دارند، ممکن است الگوهای پاسخ مهم را که به طور جداگانه ممکن است در زیر مجموعه آستانه برای آزمون­های معنی­ داری قرار گیرد را از دست بدهند. بسیاری از محققان مصرانه می­ خواهندکه آزمون­های معنی­ داری همیشه همراه اندازه موثر آماره­ها که اندازه را تقریب می­زند، باشد (گوپال[1]، 1993)………………. [1] Gopal

توزیع برنولی در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 40

نام این توزیع از نام دانشمند سوئیسی به نام برنولی، گرفته شده که دسته­ای از آزمایشهای تصادفی را که دارای ویژگیهای مشترکی بودند، معرفی نمود. متغیر تصادفی معرفی شده در ارتباط با این آزمایش­های تصادفی، به نام وی شهرت یافته­ اند. در حقیقت آزمایش برنولی، آزمایشی است که فقط دو برآمد ممکنه برآن مترتب است که به دلخواه یکی را پیروزی و دیگری را شکست می­نامند. احتمال پیروزی را با  و احتمال شکست را با  نشان می­دهند. متغیر تصادفی برنولی عبارت است از یک متغیر تصادفی گسسته که تکیه­ گاه………..

عامل تورم واریانس ( VIF ) در رگرسیون در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 42

هر چقدر عامل تورم واریانس افزایش یابد باعث می­شود واریانس ضرایب رگرسیون افزایش یافته و رگرسیون را برای پیش­بینی نامناسب می­سازد. عامل تورم واریانس معکوس تولرانس[1] است. بنابراین هر چقدر تولرانس کم باشد، اطلاعات مربوط به متغیرها کم بوده و مشکلاتی در استفاده از رگرسیون ایجاد می­شود………..  [1] Tolerance

مقیاس فاصله¬ای و نسبتی در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲

saeed javizadeh 40

در مقياس اسمي عضو به يك طبقه یا ناحیه تعلق پيدا مي كند و تفاوت طبقات از همديگر براساس يك مقياس يا درجه مشخص نيست، بلكه كيفي است. اما در مقياس ترتيبي تفاوت بين طبقات براساس درجه بندي يك ارزش معيني انجام شده است ولي فاصله بين طبقات مساوي نيست و قابل اندازه گيري هم نيست. در این مقیاس فقط مشخص می­شود كه طبقه يا رده اول بهتر از رده دوم است. ولي مشخص نیست که چند برابر بزرگ است. در مقياس فاصله­ اي……….

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com