آموزش کتاب نویسی

خیلی از دانشجوها علاقه مند به نوشتن یک کتاب علمی در حوزه تخصصی خود می باشند ولی یا بلد نیستند و یا اینکه تا کنون آموزش ندیده اند.ما معتقدیم که برای هر کاری نیاز به آموزش حرفه ای است و باید راه و روش آن را بیاموزیم.اغلب دانشجوها و محققین را در این زمینه ترسانده اند و با انرژی های منفی این علاقه (نوشتن یک کتاب علمی تخصصی)را در آنها سرکوب کرده اند.
در دوره آموزشی کتاب نویسی با همراه یک مثال عملی گام به گام کتاب نوشته شده و در پایان دوره دانشجویی که در این دوره شرکت کرده صاحب یک کتاب علمی در حوزه تخصصی خود می شود.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com