کلاس آموزش دوره جامع تربیت پژوهشگری

کلاس آموزش دوره جامع تربیت پژوهشگری
دوره جامع تربیت پژوهشگر، دوره ای است که دانشجویان و محققین و علاقه مند به کارهای پژوهشی ،آموزش های لازم برای تبدیل شدن به یک پژوهشگر حرفه ای را می گذرانند.این دوره طوری طراحی شده که دانشجویان با بهترین روش ممکن به سمت حرفه ای شدن پیش بروند.دوره تربیت پژوهشگری موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز مکمل آموزش هاي دانشگاهی  ارائه شده در رشته هاي مختلف بوده، و فضای رشد و پرورش منش و قابلیت های پژوهشی را به شیوه ای سیستماتیک و با رویکرد بین المللی فراهم می کند.
در دوره تربیت پژوهشگری موسسه علمی تحقیقاتی و پژوهشی چشم انداز هزاره سوم ملل قصد بر این است تا فراگیران در یک فضای مبتنی بر آینده پژوهی و نقشه راه، فعالیتی جستجوگرانه با همکاری نزدیک و همروند تخصص هاي مختلف فعاليت هاي پژوهشي خود را در حوزه هاي مورد علاقه طراحی کرده، اجرا نمایند و به محصولی موثر براي جامعه و در جهت تحقق آرمان هاي توسعه ملي تبديل سازند.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com