آموزش مکاتبات بین الملل در حوزه پژوهشگری

آموزش مکاتبات بین الملل در حوزه پژوهشگری:

•    آشنایی با عباراتی که در ابتدا و انتهای نامه های رسمی به کار برده می شوند.
•    آشنایی با عبارات کاربردی در اولین جمله از نامه های رسمی
•    آشنایی با عبارات کاربردی در آخرین جمله از نامه های رسمی
•    آشنایی با عبارات کلیدی مورد استفاده در نامه نگاری های رسمی
•    طرح سوال در حوزه پژوهشگری
•    نامه  برای درخواست فرصت مطالعاتی
•    نامه به یک دانشجو خارجی
•    درخواست کمک از  اساتید خارج از کشور در کامل کردن پایان نامه
•    درخواست  همکاری با اساتید خارج از کشور در نوشتن کتاب
•    اجازه استفاده از کتاب اساتید خارج از کشور به عنوان منبع اصلی
•    نامه به یک انتشارات خارج از کشور برای چاپ کتاب
•    ترجمه کتاب اصلی
•    دعوت از اساتید خارج از کشور جهت  سخنرانی در کنفرانس ها و همایش های داخلی
•    در خواست برای سخنرانی در یک دانشگاه خارجی
•    درخواست ادامه تحصیل دکتری
•    درخواست شغل در خارج از کشور
•    ملحق شدن به تیم تحقیقاتی خارج از کشور
•    جهت داور شدن مجله ISI
•    کامل کردن طرح پژوهشی مقاله
•    درخواست مقاله یا کتاب از نویسنده اصلی
•    درخواست کمک در حل یک مساله یا نظریه مطرح شده که در اینترنت و کتاب ها موجود نیست
•    رونوشت ویرایش شده
•    انترن شدن
•    و……….

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com