دوره آموزش مقاله نویسی ISI

موفقیت در انتشار مقاله های علمی و پژوهشی علاوه بر بهره مندی نویسنده آن از دانش تخصصی دربارۀ موضوع موردمطالعه و تسلط بر مبانی نگارش، مستلزم آگاهی از قواعدی است که آشنایی با این قواعد از طریق آموزش اصول مقاله نویسی و ممارست در امر نگارش حاصل می شود. بدین منظور دپارتمان پژوهش موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل قصد دارد تا دوره آموزشی نگارش مقالات ISI و علمی پژوهشی را برگزار کند. امید است تا با برگزاری چنین دوره ای بتوانیم خدمتی هر چند کوچک در پاسخگویی به سوالات و نیازهای متداول دانشجویان و پژوهشگران ایران زمین در عرصه های مختلف علمی بنماییم. اهم مطالب ارائه شده در این دوره به شرح زیر است:

•    اهمیت نگارشات علمی
•    8 اشتباه پژوهشگران در زمان مقاله نویسی
•    اصول کارتیمی در مقاله نویسی
•    مدیریت زمان در مقاله نویسی
•    آموزش رو به جلو در مقاله نویسی
•    چگونه مترجم کتب تخصصی خود شوید
•    قبل از شروع به نگارش مقاله چه باید کرد؟(انتخاب موضوع،انتخاب مجله، انتخاب سایر نویسندگان،و…)
•    آشنایی با واژه های مهم در مقاله نویسی(submit, reject, accept, editor, open Access,DOI,…)
•    آشنایی با انواع مجلات
•    آشنایی با انواع مقالات
•    آشنایی با انواع نمایه های استنادی
•    رتبه بندی مجلات
•    تشخیص مجلات تقلبی و Black List
•    تشخیص معروفترین کلید واژه، انتشارات، مؤسسات، و دانشمندان مطرح هر رشته
•    روشهای انتخاب موضوع(مصاحبه، کتب فارسی و لاتین،مقالات داخلی و خارجی، پایان نامه های داخلی و خارجی، اولویت های پژوهشی سازمانها، شرکت در همایش ها و کنفرانس ها و…)
•    ایده و خلاقیت در مقاله نویسی
•    قوانین کلیدی در مقاله نویسی
•    معرفی ساختار یک مقاله آکادمیک(عنوان، نویسندگان، چکیده، کلمات کلیدی، مقدمه، مواد و روش ها، بحث و نتایج، منابع، پیوست)
•    اصالت موضوع در مقاله نویسی
•    عنوان مقاله(اهمیت عوان، عنوان مناسب، اشتباهات عمده در نگارش عنوان مقاله)
•    نویسندگان مقالات(نویسنده مسئول، تعداد نویسندگان، نحوه نگارش سمت سازمانی نویسندگان)
•    چکیده مقاله(اهمیت چکیده، اشتباهات رایج در نگارش چکیده، نحوه نگارش چکیده، ویژگی چکیده مناسب، و…)
•    کلیدواژه(اهمیت کلید واژه، تعدادکلید واژه، روش های انتخاب کلید واژه،و…)
•    مقدمه(ویژگی مقدمه خوب، اهمیت مقدمه در مقالات، اجزای مقدمه،)
•    پیشینه تحقیقات(اهمیت پیشینه تحقیقات، نحوه نوشتن پیشینه تحقیقات،و…)
•    کلیات و تعاریف(اهمیت کلیات و تعاریف، نحوه نوشتن کلیات و تعاریف،و…)
•    اهداف پژوهش(انواع هدف پژوهش، هدف کلی، اهداف جزئی،چگونگی نگارش اهداف پژوهش)
•    بیان مسأله(اهمیت بیان مسئله، نحوه نوشتن بیان مسأله،و…)
•    فرضیات پژوهش(انواع فرضیه، تعداد فرضیات، نحوه نگارش فرضیات)
•    استناد(اهمیت استناد، دلایل استناد، انواع استناد،استناد به روش APA، و….)
•    مواد و روشها(داده ها، روش جمع آوری داده، روش پژوهش، طراحی تحقیق،نمونه گیری، پرسش نامه ها، جامعه پژوهش و…)
•    تکنیک های آماری مهم در مقاله نویسی
•    محدوده و محدودیت های پژوهش(اهمیت محدوده و محدودیت ها، تفاوت محدوده و محدودیت، نحوه نگارش محدوده و محدودیت،و…)
•    یافته ها(مقایسه، تفسیرف و تحلیل داده ها)
•    نتیجه گیری وبحث(اهمیت نتیجه گیری و بحث در مقاله، نحوه نگارش نتیجه گیری وبحث در مقاله،و…)
•    پیشنهادات(اهمیت پیشنهادات در مقاله، نحوه نگارش پیشنهادات،و….)
•    منابع در مقاله نویسی(معرفی انواع منابع، نحوه انتخاب و دانلود انواع منابع، نحوه نگارش انواع منابع در فهرس منابع مقالات، معرفی نرم افزارهای مدیریت ارجاعات، و….)
•    نحوه کار با نرم افزار EndNote
•    جداول و نمودارها در مقالات(اهمیت جداول و نمودارها در مقاله، کاربرد بجای جداول و نمودار ها در مقاله، اشتباهات رایج در کاربرد جداول و شکل در مقاله،و…)
•    سرقت علمی و ادبی(مفهوم سرقت ادبی، شیوه های سرقت علمی و ادبی، معرفی سایت ها و نرم افزارهای کاربردی در زمینه سرقت ادبی،و…)
•    ارسال مقالات(مراحل ارسال مقاله، انواع روش های ارسال مقاله، نامه به سردبیر، نامه پوششی،و…)
•    اصلاح و ویرایش مقالات
•    مکاتبات بین الملل
•    نحوه جستجو و آشنایی با پایگاه اطلاعاتی مهم(Taylo&Francis, Science Direct, Scopus, Wiley,….)

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com