روش تماس با مجلات برای پیگیری وضعیت مقاله درحال داوری درمجلات

نوشته شده در کلیات و تعاریف 12 بدون نظر

نکته مھمی که دراینجا وجود دارد این است که ایا مقاله را ازطریق ایمیل به مجله ارسال کرده ا ید یا از طریق
سیستم آنلاین سابمیشن به سایت مجله سامیت شده است؟ در حالت اول حتما بر روی وبسایت مجله دوبل چک
بفرمایید که آدرس ایمیل مجله را قبلا صحیح نگارش کرده باشید و ایمیلی که مقاله را به آن جا ارسال کرده باشید
ایمیل ضحیحی باشد و اشتباه انتخاب نشده و یا بخشی از ایمیل ( مثلا یک حرف آن) اشتباھا بھنگام کپی کردن آن
حذف نشده باشد. درحالت دوم خوب است وارد سیستم آنلاین مجله لاگین کرده و ھمانجا با سردبیر مجله
کامیونیکیشن برقرار کنید.

درصورتی که زمان سابمیت کردن مقاله به شما ایمیلی فرستاده باشند و شماره رسیدگی به مقاله تان یا شماره رسیدگی یا شماره رفرنس یا شماره مقاله (Manuscript No) برایتان اختصاص داده باشند, آن را درایمیل اخیر تان حتما ذکر کنید که ردیابی مقاله در مجله راحت تر بشود.

مدت زمان نه ماه خیلی خیلی طولانی است. بھتر است در زمان سابمیت یک مقاله به یک مجله به اطلاعات مربوط به نویسندگان بر روی وبسایت مجله مراجعه بشود و معمولا مدت زمان متوسط داوری مقالات در آن مجله ذکر شده است. مثلا ممکن است این زمان یک ماه یا دو ماه یا سه ماه اعلام شده باشد. دراینصورت لازم است اگر بعد از یک یا دو ماه خبری نشده باشد در آن زمان اولین مکاتبه با مجله انجام بشود و اینقدر موضوع به درازا نکشد.

دربرخی موارد گاھی مجله فراموش می کند مقاله را در مسیر رسیدگی قرار دھد و یا مقاله را گم می کنند
(حتی درمواردی که سیستم آنلاین سابمیشن داشته باشند ھم گاھی فراموش می کنند رسیدگی کنند) . درچنین مواردی کلا خوب است اگر آنلاین سابمیشن شده باشد در یکی دو ھفته اول مکررا به سایت لاگین شود و بررسی شود که آیا مقاله ھنوز در مرحله انتطار برای انتخاب داوران قرار دارد یا آنکه به مرحله داوری ارسال شده است؟ اگر مثلا بعد از دو سه ھفته ھمچنان درمرحله انتخاب داور باشد حتما لازم است آن زمان با مجله مکاتبه بشود و جویای احوال مقاله بشود تا بلکه سردبیر تنبل مجله سریعتر به دنبال انتخاب داور برود و یا اگر به داورانی ایمیل فرستاده است که داوطلب بودن خود برای داوری آن مقاله مورد نظر را اعلام کنند و ھنوز آن داوران خبری به سردبیر نداده اند, سردبیر ھم کلا به فراموشی نسپارد و یادش بیاید که باید دراین زمان مجددا با داوران تماس بگیرد و نظر آنھا درمورد موافقت یا عدم موافقت با داوری مقاله مربوطه را اعلام کنند. این مورد خاص یکی از شایعترین علل به تاخیر افتادن بی دلیل رسیدگی مقالات درمجلات است.

……………………..

آموزش دوره جامع مقاله نویسی ISI در شیراز

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

همراه با فیلم و کتابچه 

با متد آسان و کاربردی

با رویکرد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

آدرس آموزشگاه شیراز:

شیراز –خیابان برق، کوچه 1

تلفن تماس شیراز:07132341477

09382252774دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com