photo_۲۰۱۸-۰۱-۱۶_۰۷-۳۹-۴۲
آزمون فرض آماری در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

آزمون فرض آماری در آمار فضایی _ سعید جوی زاده

نوشته شده در کلیات و تعاریف 160 بدون نظر

اساس آزمون فرضیه بر تشخیص صحت یا عدم صحت یک اظهارنظر یا ادعا پیرامون یکی از ویژگی­های جمعیت مورد مطالعه می­باشد (ویلکاکس[1]، 2005). به عبارت دیگر، مسئله اصلی در آزمون فرضیه، آن است که اظهار نظر بیان شده درباره جمعیت، پذیرفتنی است یا باید رد شود. در واقع در اینجا باید تفاوت میان فرضیه و نظریه نیز روشن شود، هر ادعایی در خصوص یک پدیده که تاکنون خلاف آن اثبات نشده است، را نظریه گویند. بنابراین در مقابل نظریه، بخصوص در علم آمار مفهوم فرضیه مطرح است. هر گونه ادعایی در مورد یک پارامتر در یک جامعه آماری که درستی یا نادرستی آن در ابتدا برای طراح فرضیه روشن نیست، یک فرضیه نامند. به طور مثال، کارشناس اداره بهداشت شهرستان اهواز ادعا می­کند که آب شرب مردم اهواز اسیدی است، که این یک ادعا است و بایستی جهت درستی یا نادرستی آن آزمایش­های انجام گیرد. پس هر ادعایی که در مورد پارامتر یا پارامترهای جامعه بیان می­شود را فرضیه گویند و درستی و نادرستی فرضیه قبل از هر آزمایش قطعی نیست. چون علم آمار با آزمایش­های غیر قطعی سر و کار دارد، پس همواره آزمون فرضیه­ها با یک مقدار خطا همراه هستند……….

[1] Wilcox

برگرفته از کتاب آمار فضایی(تحلیل داده های مکانی )-نویسندگان:سعید جوی زاده -ساره حدادی-محمد صادق درانی نژاد -انتشارات آکادمیک

برای اولین بار در ایران :
دوره آموزشی آمار فضایی (تحلیل داده های مکانی)
(جغرافیا-زمین شناسی-کشاورزی-محیط زیست-و…)
مدرس:
دکتر سعید جوی زاده و مهندس مینا حدادی
طول دوره :
دور روز(16 ساعت )
تلفن:
07132320953
09382252774
آدرس
شیراز –باغشاه –چهار راه حکیمی –جنب کفش فروشی چنته-موسسه چشم انداز
سرفصل دوره :
آشنایی با نرم افزار ARCGIS،وGEODA
آشنایی با داده های مکانی و فضایی
مدلسازی فضایی در منطقه مورد مطالعه
آشنایی با آمار فضایی و کاربرد های آن در هزاره سوم
تفاوت آمار کلاسیک با آمار فضایی همراه با مثال های کاربردی
تحلیل اکتشافی داد ها و تفسیر و کاربرد و انجام آن در نرم افزار های مربوطه
روابط فضایی و همبستگی :
آشنایی با فاصله اقلیدسی
آشنایی با فاصله منهتن
آشنایی با روش های مفهوم سازی رابطه فضایی
-روش معکوس فاصله
– روش مربع معکوس فاصله
– روش محدوده فاصله ثابت
– روش منطقه تاثیر گذاری
– روش زمان سفر
– روش نزدیکترین همسایگی
-روش مجاورت فضایی
تحلیل الگوها
-میانگین نزدیکترین فاصله همبستگی (مبانی آماری ،آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
-خوشه های زیاد /کم (مبانی آماری ،آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
-خوشه های فضایی چند جمله ای (مبانی آماری ،آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
-خود مبستگی فضایی( مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
تهیه نقشه های خوشه ها :
-تحلیل خوشه و ناخوشه(تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
-تحلیل لکه های داغ (تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
اندازه گیری توزیع جغرافیایی:
-عارضه مرکزی(تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
-توزیع جهت دار (تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
-میانگین جهت خطوط(تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
-میانگین مرکزی (تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
– فاصله استاندار (تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
رگرسیون وزنی جغرافیایی:
-آشنایی با مفاهیم کواریانس ،همبستگی و رگرسیون
-اشکالات عمده در رگرسیون کلاسیک (خطی و چندگانه و…)
-آشنایی با انواع خطاها و بررسی آنها
-آشنایی با رگرسیون موزون جغرافیایی
کارهای عملی :
انجام چند پروژه کاربردی بصورت عملی و گام به گام همراه با انجام آنها در نرم افزار های مربوطه
سعید جوی زاده ,فاصله استاندار٬ -آشنایی با مفاهیم کواریانس ،همبستگی و رگرسیون٬ -تحلیل خوشه و ناخوشه٬ -خوشه های فضایی چند جمله ای٬ -میانگین جهت خطوط٬ -میانگین مرکزی٬آمار فضایی٬ آمار کلاسیک٬آموزش آمار فضایی٬ اندازه گیری توزیع جغرافیایی٬تحلیل الگوها٬ تحلیل اکتشافی داد ها٬ تحلیل لکه های داغ٬ تدریس خصوصی امار فضایی٬ تهیه نقشه های خوشه ها٬ توزیع جهت٬ جزوه آمار فضایی٬جوی زاده٬ خود مبستگی فضایی٬ خوشه های زیاد /کم٬ داده های آمار فضایی٬دوره امار فضایی٬ رابطه فضایی٬ روابط فضایی و همبستگی٬ روش معکوس فاصله٬ رگرسیون وزنی جغرافیایی٬ زمین آمار٬سعید٬ شیراز٬ عارضه مرکزی٬ عکوس فاصله٬فاصله اقلیدسی٬ فاصله منهتن٬ فیلم آمار فضایی٬مدلسازی فضایی٬ کارگاه٬کارگاه آمار فضایی٬ کتاب آمار فضایی,نرم افزار آمار فضایی,داده های امار فضایی,آموزش امار فضایی,دوره آمار فضایی,کلاس آمار فضایی,کلاس آمار فضایی,کاربرد آمار فضایی در بهداشت, کاربرد آمار فضایی در زمین شناسی, کاربرد آمار فضایی در اقلیم شناسی, کاربرد آمار فضایی در کشاورزی, کاربرد آمار فضایی در اقتصاد, کاربرد آمار فضایی در جغرافیا, کاربرد آمار فضایی در محیط زیست, کاربرد آمار فضایی در برنامه ریزی شهری, کاربرد آمار فضایی در معدن, کاربرد آمار فضایی در آبشناسی, کاربرد آمار فضایی در تکتونیک, کاربرد آمار فضایی در بهداشتبرچسبها:

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق- کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@gmail.com