کتاب اصول نگارش مقالات علمی
کاربرد های وب سنجی

کاربرد های وب سنجی

نوشته شده در مقاله نویسی 117 بدون نظر

وب سنجی به عنوان یکی از شاخه های علمی پرکاربرد در کتابداری و اطلا ع رسانی و یک شیوه پژوهشی شناخته می شود که برای سنجش میزان تأثیرگذاری وب سایت ها

و میزان رؤیت پذیری آنها مورد استفاده قرار می گیرد.  و ب سنجی شباهت های متعددی با مطالعات علم سنجی، اطلاع سنجی و کاربرد روش های متداول کتاب سنجی دارد. در وب سنجی تلاش می شود فعالیت های مختلف موجود در محیط وب به صورت کمّی در آمده و قابل انداز ه گیری شود تا بتوان بر اساس اطلاعات کمّی بدست آمده در خصوص رفتارها، آینده، بهبود روش ها، طراحی سایت ها، تقویت و اصلاح موتورهای کاوش و به طور کلی فعالیت در محیط وب تصمیم گیری کرد.

 

برگرفته از کتاب اصول نگارش مقالات علمی

اموزش اصول نگارش مقالات علمی(ویژه تمامی رشته ها)

نویسندگان: دکتر زهرا حجازی زاده، سعید جوی زاده، الهام شمس آبادی، دکتر مرضیه موغلی

انتشارات: همارا

سال انتشار: 1395

تلفن : 09382252774-07132341477

آدرس: شیراز-خیابان برق، کوچه 1برچسبها:

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com