کتاب سنجش و اندازه گیری اختلالات رفتاری و روانشناختی کودکان و نوجوانان

photo_2018-04-15_13-20-58-388x550

saeed javizadeh 38

کتاب سنجش و اندازه گیری اختلالات رفتاری و روانشناختی کودکان و نوجوانان کتاب سنجش و اندازه گیری اختلالات رفتاری و روانشناختی کودکان و نوجوانان مولفان: فرنوش رافعی مهسا مقدم

مسائل حقوقی تجارت الکترونیک و جرائم رایانه ای در ایران و سایر کشورها

photo_2018-04-15_13-21-05-388x550

saeed javizadeh 26

مسائل حقوقی تجارت الکترونیک و جرائم رایانه ای در ایران و سایر کشورها کتاب مسائل حقوقی تجارت الکترونیک و جرائم رایانه ای در ایران و سایر کشورها مولف: مهندس محمد صادق موحدی فر

اختلال استرس پس از سانحه در کودکان و نوجوانان (راهنمای تشخیص و درمان )

photo_2018-04-15_13-20-52-388x550

saeed javizadeh 23

اختلال استرس پس از سانحه در کودکان و نوجوانان (راهنمای تشخیص و درمان ) کتاب اختلال استرس پس از سانحه در کودکان و نوجوانان (راهنمای تشخیص و درمان ) مولفان: محمد درهرج دکتر جعفر حسنی دکتر علیرضا مرادی

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق- کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@gmail.com