فقدان مهارت‌هاي تحليلي و انتقادي

کتاب اصول نگارش مقالات علمی

saeed javizadeh 45

آيا شما ایده یا عباراتی را از منابعي گرفته و بدون اينکه آنها را نقد کنيد در مقالات خود بکار برده‌اید؟ چنين اقدامي منجر مي‌گردد که عملکرد ديگران بدون اينکه مورد تفسير و تحلیل قرار گيرد به مقاله شما راه يابد.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com