عنوان جدول‌ها و زیرنویس شکل‌ها

کتاب اصول نگارش مقالات علمی

saeed javizadeh 6

هر جدول و شکل باید متکی به خود باشد یعنی خواننده باید بتواند بدون نیاز به خواندن متن، آن را بطور کامل بفهمد و درک کند. اگر از خواننده خواسته شود که “برای کسب جزئیات متن را بخواند”، احتمال اینکه مقاله را ترک کند وجود دارد. ……    

پایگاه اطلاعاتی Science Direct

کتاب اصول نگارش مقالات علمی

saeed javizadeh 2

شرکت Elsevier یک ناشر چند رسانه‌ای پیشرو برای ارائه محصولات خود به صورت آنلاین در سراسر دنیا است. این شرکت در بخش علوم، تكنولوژی و علوم اجتماعي پایگاه‌هایي از قبیل Science Direct، Scopus، Scirus، Engineering village، و… را شامل می‌شود و در بخش پزشكي Evolve، Nursing Consult، MD Consult، و…

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com