بایگانی نویسنده

اصطلاحات مقاله نویسی

saeed javizadeh 35

Humanities Citation Index): به معنای نمایه استنادی هنر و علوم انسانی می‌باشد، که چنانکه از نام آن برمی‌آید پوشش موضوعی آن رشته‌ها و گرایش‌های مربوط به هنر و علوم انسانی است. این نمایه نیز بخشی از پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی می‌باشد.     JCR(Journal Citation Reports): به معنای گزارش‌های استنادی مجلات می‌باشد و به طور کلی نمایه‌ای سالانه از مجلات دارای رتبه آی.اس.آی است

مقاله‌های علمی

saeed javizadeh 43

مقاله‌ی علمی یک سند کاغذی یا الکترونیکی است که نتایج اصلی تحقیق را گزارش می‌کند. تحقیق (به عنوان یک اسم) در دیکشنری انگلیسی آکسفورد این گونه تعریف می‌شود: بررسی نظاممند و مطالعه‌ی مطالب و منابع به منظور محقق کردن حقایق و رسیدن به نتیجه گیری‌های جدید.

) مقاله‌ی تحقیقی(Research (Journal) Paper)

کتاب اصول نگارش مقالات علمی

saeed javizadeh 37

ژورنال‌های تحقیقاتی، نتایج جدید و اصلی تحقیق را منتشر می‌کنند و قابل قبول‌ترین نوع مقاله‌ی تحقیقی هستند. مقاله‌های منتشر شده در این ژورنال‌ها دانش و اطلاعات جدید که از طریق روش‌های بررسی دقیق و قابل قبول ایجاد شده اند را ارائه می‌دهند. رایج‌ترین نوع یک مقاله‌ی تحقیقی در بر گیرنده‌ی فرضیه ایست که توسط روش‌های آزمایشی قابل قبول که به نتیجه گیری‌های مستند منتهی می‌شوند، آزمایش می‌شود. ژورنال‌ها تدابیر و ضوابط ویژه‌ای برای پذیرفتن مقاله‌ها برای چاپ دارند، اما همگی از سیستم داوری‌ای پیروی می‌کنند که از طریق آن دست نوشته‌ها برای چاپ توسط مسئولان مستقل و متخصص در موضوع بررسی می‌شوند، بر اساس پیشنهاداتشان ویراستاردر مورد قبول یا رد دست نوشته تصمیم گیری می‌کند. شکل 1-1 نمونه ای از یک مقاله تحقیقی را نشان می دهد. برگرفته ازکتاب اصول نگارش علمی نویسندگان:سعیدجوی زاده,الهام شمس ابادی,زهراحجازی,مرضیه موغلی

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com