بایگانی نویسنده

مقدمه

کتاب اصول نگارش مقالات علمی

saeed javizadeh 17

ساختار یک مقدمه را نشان می دهد که اجزای آن به صورت زیر است: 1: بیان مسئله 2: جمله تعجب برانگیز که در بیان مساله از آن استفاده می شود. 3: کلیات و تعاریف 4: پیشینه تحقیق 5: اهداف کلی و جزئی   برگرفته از کتاب اصول نگارش مقالات علمی اموزش اصول نگارش مقالات علمی(ویژه تمامی رشته ها) نویسندگان: دکتر زهرا حجازی زاده، سعید جوی زاده، الهام شمس آبادی، دکتر مرضیه موغلی انتشارات: همارا سال انتشار: 1395 تلفن : 09382252774-07132341477 آدرس: شیراز-خیابان برق، کوچه 1

بیان مسئله

کتاب اصول نگارش مقالات علمی

saeed javizadeh 15

بیان مسئله و توصیف اهداف مقاله، بخش‌های بسیار ویژه‌ی مقاله بوده و عبارات استفاده شده وابسته به طبیعت مسئله می‌باشند. مثال‌های زیر نشان می‌دهند که این بخش تا چه میزان به مروری بر منابع و تحقیقات گذشته نزدیک می‌باشد. تئوری … اخیراً در … ارائه شده است. اما پرسش‌های عملی متعددی در رابطه با … مطرح می‌باشد: 1) لازم است که (مشخص شود که…). 2) این کلید (پیش‌بینی … است). 3) بسیار مهم است که (تعیین شود …). برای پاسخ به همه‌ی این پرسش‌ها، رویکرد یا روش اصلی را ارائه می‌دهیم که …. (A ….. theory of ….. ) has recently been presented in [..…]. However, several practical questions arise when dealing with .….: 1) It is important to (identify …..). 2) It is key to (predict …..). 3. It is crucial to (establish when …..). To answer all these questions, we present an original approach which ….. . گرچه (کارایی …) در سال‌های اخیر ارتقا یافته است، بیشتر پیشرفت‌ها توسط … (به حداقل رساندن مقدار تلفات انرژی در …) به دست آمده است. با این وجود، می‌توان … (کارایی را از طریق…) بیشتر ارتقا داد. با این هدف، این کار (در پی کاوش/جست‌وجوی … است).

ویژگی های فرضیه علمی یا پژوهشی

کتاب اصول نگارش مقالات علمی

saeed javizadeh 15

سادگی: فرضیه می بایست به صورت ساده، بدون ابهام، و قابل درک صورتبندی شود. محافظه گری: فرضیه می بایست با شواهد عقلی و حقایق علمی شناخته شده هماهنگ باشد و از تجربه های پیشین و یا نظریه هه استنباط و صورت بندی شود، البته این بدان معنا نیست که فرضیه نمی تواند آنها را ابطال یا نقض نماید. آزمون پذیری: فرضیه باید قابل آزمون باشد و مبتنی بر بحث ابطال پذیری، درستی یا نادرستی ان قابل بررسی باشد. دامنه داری: در صورت وجود موارد چند گانه در پدیده مورد بررسی ، فرضیه می بایست بتواند دامنه شمول خود را یا در قالب متغیرهای دخیل و یا متغیرهای کنترل به ان بسط دهد. پیش بینی کنندگی: فرضیه بطور عمده باید رابطه بین دو یا چند پدیده یا متغیر را پیش بینی کند. البته این می تواند مغایر با آنچه باشد که در قالب فرضیه های وصفی یک متغیره می آیند. عملی بودن: فرضیه باید به گونه ای صورت بندی شود که پرداختن به آن و آزمون آن عملی باشد. در تدوین فرضیه باید صرفه جویی زمانی و اقتصادی منظور گردد. اگر دو فرضیه با توان و قدرت تبیین کنندگی یکسان تدوین شوندف قرضیه ای که از نظر زمانی و اقتصادی مقرون به صرفه تر است، انتخاب می شود. برگرفته از کتاب اصول نگارش مقالات علمی اموزش اصول نگارش مقالات علمی(ویژه تمامی رشته ها) نویسندگان: دکتر زهرا حجازی زاده، سعید جوی زاده، الهام شمس آبادی، دکتر مرضیه موغلی انتشارات: همارا سال انتشار: 1395 تلفن : 09382252774-07132341477 آدرس: شیراز-خیابان برق، کوچه 1

چارچوب مقاله

کتاب اصول نگارش مقالات علمی

saeed javizadeh 10

سایر بخش‌های مقاله متشکل از بخش‌های زیر است/به صورت زیر ترتیب یافته‌اند: The remainder of the paper is organized as follows/into ….. sections: بخش دوم … را توصیف می‌کند، بخش سوم … را تجزیه و تحلیل می‌کند/مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. (نتایج) در بخش چهارم ارائه شده است. در بخش پنجم نتیجه‌گیری نهایی ارائه می‌شود. Section II describes/outlines ….., Section III discusses/analyses ….. . (Experimental results) are presented in Section IV; Section V concludes the paper. در بخش دوم، … مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. بخش سوم به … اختصاص داده شده است. بخش چهارم … (نتایج آزمایش‌ها) را ارائه می‌دهد. نتیجه‌گیری در بخش پنجم ارائه می‌شود. In Section II, ….. will be discussed. Section III is devoted to ….. . Section IV presents (the experimental results). The conclusion is reported in Section V. (طرح) پیشنهادی در بخش دوم (اجرای طرح پیشنهادی) مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد/ (اجرای طرح پیشنهادی) در بخش سوم ارائه می‌شود. بخش چهارم (نتایج آزمایش …) را نشان می‌دهد. در انتها، در بخش پنجم نتیجه‌گیری با خلاصه‌ی کلی ارائه می‌شود. The proposed (design) is discussed in Section II (The implementation of the proposed design) is presented in Section III. Section IV shows (the experimental results of …..). Finally, Section V concludes with a summary. در بخش دوم … را توضیح می‌دهیم. در بخش سوم … را معرفی می‌کنیم. اندازه‌گیری‌ها/سنجش‌ها در بخش چهارم ارائه می‌شود. در بخش پنجم نتایج کار خلاصه شده و نتیجه‌گیری ارائه می‌شود.

اشکالات متداول در نوشتن مقدمه

کتاب اصول نگارش مقالات علمی

saeed javizadeh 14

عدم وجود تسلسل منطقی در چیدمان مطالب: همانگونه که گفته شد مقدمه همچون قیفی است که خواننده را از کل به خاص پبش می برد. بنابراین اگر در این راستا شکافی ایجاد شود، مقاله شما با خطر جدی روبرو خواهد شد. گاهی دیده شده است که گذر از کل به جز به درستی انجام نمی گیرد و خواننده در وسط کار دچار سردرگمی می شود. ارائه پیشینه و مبانی که ارتباط مستقیم با کار ندارند: باید دقت کرد که از آثاری در مقدمه ذکر شود که با موضوع مقاله ارتباط دارند و این ارتباط باید تا حد ممکن مستقیم و قوی باشد. مکرر گویی هایی که خواننده را به جای اول خود باز می گرداند: یک مقدمه خوب و مناسب باید حرکت رو به جلو و خطی را طی نماید که خواننده را از کل به خاص و در نهایت هدف مقاله رهنمون کند. تکرار موضوع ها و ارائه پیشینه هایی که حرکت دوری را در پیش دارند، می تواند به مقدمه شما لطمه وارد کند. سعی کنید در چیدمان مطالب مقدمه خود از تکرارهای غیر ضروری پرهیز کنید.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com